Uniunea EuropeanaGuvernul RomanieiInstrumente Structurale 2007-2013

Întărirea capacităţii administrative prin investiţii în infrastructura IT

Activităţi

A1. Managementul proiectului

A2. Achiziţia de active corporale şi necorporale pentru îmbunătăţirea gestionării instituţiei

A2.1. Achiziția efectiva de active corporale (AC) fără reţeaua wireless
A2.2. Achiziția efectiva de active necorporale şi a reţelei wireless

A3. Informare şi publicitate privind proiectul

A3.1. Realizarea și diseminarea anunțului de început și sfârșit al proiectului
A3.2. Creare site-ului de prezentare a proiectului
A3.3. Realizarea a minim 100 de broșuri, pliante și stickere pentru publicitatea proiectului

A4. Audit financiar

 

AXA PRIORITARĂ 2 - COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE • Operaţiunea 2.2.4: Întărirea capacităţii administrative

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro