Uniunea EuropeanaGuvernul RomanieiInstrumente Structurale 2007-2013

Întărirea capacităţii administrative prin investiţii în infrastructura IT

Echipa de implementare

Dr. ing. Steluta NISIPEANU – DIRECTOR PROIECT
Ec. pr. I Marcel Cristian STERIAN – Responsabil economic
Jur. Aurelia BADEA – Consilier juridic
Dr. ing. Mihai COSTESCU – Expert
Dr. ing. Ionel IORGA – Expert
Dr. ing. Stefan KOVACS – Responsabil IT
Ing. Liliana AVRAM – Responsabil AQ
Drd. chim. Maria HAIDUCU - Expert

 

AXA PRIORITARĂ 2 - COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE • Operaţiunea 2.2.4: Întărirea capacităţii administrative

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro