Uniunea EuropeanaGuvernul RomanieiInstrumente Structurale 2007-2013

Întărirea capacităţii administrative prin investiţii în infrastructura IT

Finanţare

În condiţiile economice actuale în care fondurile disponibile pentru investiţii în infrastructura IT şi de comunicare pentru majoritatea institutelor de cercetare sunt foarte reduse, asistenţa financiară nerambursabilă a fost soluţia capabilă să garanteze accelerarea implementării  proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 443.528 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 375.000 lei (311.250 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR şi 63.750 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional).

Proiectul se implementează în Bucureşti, la sediul INCDPM „ALEXANDRU DARABONT”  pe o durată de 6 luni.

 

 

AXA PRIORITARĂ 2 - COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE • Operaţiunea 2.2.4: Întărirea capacităţii administrative

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro