Uniunea EuropeanaGuvernul RomanieiInstrumente Structurale 2007-2013

Întărirea capacităţii administrative prin investiţii în infrastructura IT

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului il constituie îmbunătăţirea performanţelor administrative şi de management a instituţiei CD solicitante prin modernizarea infrastructurii IT.

Prin implementarea proiectului, respectiv prin achizițiile făcute, solicitantul își va dezvolta două structuri manageriale IT și va implementa aceste structuri în cadrul sediului, printr-o rețea Intranet wireless creată în mod special pentru acest scop.

Prin implementarea activităţilor proiectului, solicitantul îşi va îmbunătaţi capacitatatea administrativă, de management instituţional şi de proiect şi va putea valoriza mai bine rezultatele din cercetare şi accesa instrumente financiare naţionale şi internaţionale.

Aceste rezultate estimate a se obţine în urma implementării proiectului sunt în acord cu obiectivele competiţiei.

 

AXA PRIORITARĂ 2 - COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE • Operaţiunea 2.2.4: Întărirea capacităţii administrative

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro