Uniunea EuropeanaGuvernul RomanieiInstrumente Structurale 2007-2013

Întărirea capacităţii administrative prin investiţii în infrastructura IT

Rezultate

Rezultate la finalizarea proiectului

  • achiziţia de active corporale şi necorporale pentru îmbunătăţirea gestionării instituţiei
  • rețea managerială INTRANET realizată în sistem wireless
  • implementare unui sistem IT managerial modern în managementul INCDPM

Rezultate dupa finalizarea proiectului

  • creşterea calităţii lucrărilor elaborate şi trasabilitatea acestei calităţi
  • posibilitatea de îmbunătăţire a comunicării între membrii echipelor de cercetare
  • facilitarea accesului la informaţii / documente
  • creşterea gradului de mobilitate, a posibilităţii de utilizare a echipamentelor IT în teren în timpul cercetărilor efectuate în teritoriu
  • îmbunătăţirea procesului urmăririi activităţii de aprovizionare şi a contractelor în derulare

 

AXA PRIORITARĂ 2 - COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE • Operaţiunea 2.2.4: Întărirea capacităţii administrative

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro